dimarts, 4 d’octubre de 2011

EXPERIMENTEM   LA    DENSITAT
Amb els alumnes de primària hem fet un experiment sobre la densitat:


EXPLICACIÓ:
Sobre el dau actuen dues forces, el seu pes ( la força amb que la terra a través de la gravetat l'atreu cap el fons del got) i l'empenta ( la força que fa l'aigua cap amunt)

Si el pes del dau és més gran que l'empenta de l'aigua, el dau s'enfonsa. En cas contrari flota i si són iguals es queda entre dues aigües.

L'empenta que pateix el dau dins l'aigua depèn de tres factors:
- la densitat del líquid
- el volum ( espai ) que ocupa el dau.
- la força de la gravetat.

Al afegir sal a l'aigua aconseguim un líquid més dens que l'aigua, el que fa que l'empenta que pateix el dau sigui major i superi el pes del dau, per tant el dau flota.A través d'aquesta teoria s'entén que sigui més fàcil flotar dins el mar que en una piscina.